hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1980

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NP Slovenský raj a na území NPR Červené skaly v súvislosti s organizovaním cykloturistického podujatia v dňoch 02. – 03.08.2013 v Poráčskej doline pre 30 prihlásených pretekárov .

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
- § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí, § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b) na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy na území NPR Červené skaly (5. stupeň územnej ochrany)
-§ 14 ods. 1 písm. e) na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí, § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b) na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy na území NP Slovenský raj, § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský raj a udelenie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) na umiestnenie krátkodobého predajného zariadenia – pojazdného bufetu na území Národného parku Slovenský raj (3. stupeň územnej ochrany).
Žiadosť doručená dňa: 10.07.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.