hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1667

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK na území Turnianskeho rybníka v k.ú. obce Turňa nad Bodvou.

Žiadateľ: RYBÁRSTVO  ZEMPLÍN s.r.o., Kostolné nám. 10, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: súhlas v zmysle § 6 ods. 4 zákona o OPaK na zmenu stavu mokrade, t.j. na ťažbu (odstránenie) tŕstia v okrajových častiach Turnianskeho rybníka v k.ú. obce Turňa nad Bodvou (1. stupeň ochrany) za účelom zvýšenia jeho produkčnej schopnosti. V roku 2012 v dôsledku nedostatku zrážok nedošlo k napusteniu rybníka na prevádzkovú hladinu (nedostatočný prítok vody), čo spôsobilo rozšírenie porastu tŕstia a tým došlo k zníženiu produkčnej schopnosti rybníka.

Žiadosť doručená dňa: 03.06.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.