hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1247

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle zákona o OPaK na území NP Slovenský raj.

Žiadateľ: Obec Stratená, Stratená 46, 049 71

Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) a § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejného športového cyklistického podujatia na území NP Slovenský raj.

Športové podujatie je plánované v dvoch alternatívnych termínoch a to 04.05.2013 alebo 11.05.2013 v závislosti od klimatických podmienok. Športové podujatie je plánované po ceste I. triedy so štartom v Dobšinej a v Šumiaci a s pokračovaním do Stratenej, ďalej cez Glac smerom na Podlesok po lesnej účelovej ceste, povolenej ako cyklotrasa so sprievodcom. Trasa prechádza územím NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany) a časť trasy (lesná účelová cesta-cyklotrasa) prechádza územím PR Malé Zajfy (5. stupeň ochrany). 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.