hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2012/2209

 

Na základe Vašich žiadostí Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

  

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým Obec žiada o výnimku a vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK na budovanie a vyznačovanie bežkárskych tratí na území NP Slovenský raj, konkrétne:

 

1. Píla – sedlo Kopanec (po súčasnej cyklotrase)

2. Píla -  Palc –  Malá Poľana – Veľká Poľana – Glac – Juhásová – Nižná Roveň – Vyšná Roveň – lúka pod Lipovcom – Štrbáková – Kopanec - Píla 

3. a) Podlesok – Malé pole – Pod Zelenou Horou – Pod Ihríkom a späť

3. b) Podlesok – Hágy – Na dolinu (Briežky) a späť

Žiadosť doručená dňa: 9.08.2013

 

          V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.