hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2012/1512

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť: o udelenie výnimky na rekreačné aktivity:

- vozenie turistov konským záprahom v Dobšinskej ľadovej jaskyni a to od cesty 1. triedy cez prístupovú cestu v Sámelovej, ďalej starou cestou až na Wiloszplatz a späť

- vozenie turistov pod sedlom v Sámelovej doline – Dobšinská ľadová jaskyňa na parcele - Wilmoszplatz. (územie NP Slovenský raj).

 

Žiadateľ:  Martn Oravec, Dobšinská ľadová jaskyňa 15, 049 71  

 

Predmet žiadosti: udelenie výnimiek:

- na vjazd a státie so záprahovým vozidlom, najmä vozom a kočom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce podľa § 16 ods. 1 v znení § 13 ods. 1 písm. a),  § 15 ods. 1 v znení § 13 ods. 1 písm. a),  § 14 ods. 1 v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK,

- na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka a jazdenie na koni za hranicami zastavaného územia obce podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d), § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d), § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona o OPaK

 

Žiadosť doručená dňa: 15.05.2013

 

          V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.