domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/00504

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Vyšná Hutka, zastúpená starostkou, V. Hutka 165, 040 18 Košice-Krásna

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks ihličnatých drevín rastúcich na parcele č. 165/1 a 1 ks brezy rastúcej na parc. č. 58 v k. ú. Vyšná Hutka. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ich umiestnenia v tesnej blízkosti rodinného domu, čím ohrozujú strechu a základy. Výrub brezy je z dôvodu jej vyschnutia.

Žiadosť doručená dňa: 22.02.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.