domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2012/02698

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zabezpečenie zábran proti úhynu vtáctva na 22 kV elektrických vedeniach.

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín

Predmet žiadosti: Zabezpečenie zábran proti úhynu vtáctva na 22 kV elektrických vedeniach v zmysle § 4 ods. 5 zákona o OPaK. Jedná sa o úseky:
Úsek od Hrhova smerom na Dvorníky
Úsek od Pedera smerom na Drienovec
Úsek medzi Medzevom a Štósom
Úsek medzi Jasovom a Moldavou nad Bodvou
Úsek od Jasova smerom na Rudník
Úsek od stanice ropovodu Moldava nad Bodvou smerom na Mokrance
Úsek od ČOV Moldava nad Bodvou po Drienovec a po Budulov
Úsek nad obcou Debraď
Úsek od Drienovca smerom k vodojemu
Úsek od Moldavy nad Bodvou po Čečejovce

Žiadosť doručená dňa: 27.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.