domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2012/02571

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Budimír, zastúpená starostom, Budimír 19, 044 43

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks javora mliečneho, rastúceho na parcele č. 169, v k. ú. Budimír. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu jeho blízkeho umiestnenia pri kostole – kaplnke Ujhászyovcov, pričom sa korunou dotýka stien a strechy a koreňová sústava môže spôsobiť narušenie základov a ohrozovať stabilitu stavby.

Žiadosť doručená dňa: 05.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.