Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Komentáre

sú krátke pracovné materiály, napísané väčšinou ako reakcia na  vzniknutú situáciu. Ide o informatívne dokumenty, určené pre širšiu verejnosť a média:

 

 

logo IEP