Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Hory nelegálnych smetí

Tisíce nelegálnych skládok ohrozujú zdravie obyvateľstva. Bohatší a vzdelanejší Slováci produkujú viac odpadu. Možno prekvapivo ho však aj viac vyhadzujú na nelegálne skládky. V boji s čiernymi skládkami sa odporúčame sústrediť na vzdelávanie, dôsledné trestanie previnilcov, a opatrenia na celkové zníženie produkcie odpadu.

 

 

Podklad komentára tvorí akademický článok našej zamestnankyne publikovaný v Journal on Environmental Planning and Management. Jeho pracovnú verziu môžete nájsť medzi ekonomickými analýzami IEP.

 

logo IEP