Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zdravý ako buk

Kvalita životného prostredia má zásadný vplyv na naše zdravie. Každoročne na Slovensku predčasne umiera takmer 5 tisíc ľudí najmä kvôli zlej kvalite ovzdušia, ale aj znečistenej vode či znečisteniu prostredia chemickými látkami. Straty na produktivite sa odhadujú na 0,1 % HDP. Marginalizované komunity kúriace tuhými palivami či bez prístupu k pitnej vode sú zasiahnuté najviac. Dôležitou súčasťou riešenia vplyvov životného prostredia na zdravie je zrušenie environmentálne škodlivých dotácií, prijímanie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a vyššie pripojenie obyvateľov na kanalizácie.