hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Kariéra

Aktuálne voľné pracovné pozície: Analytici/analytičky pre oblasť životného prostredia a zmeny klímy

IEP sa rozširuje. Chceš zisťovať, aké sú najefektívnejšie opatrenia proti dopravnej a energetickej chudobe? Chceš počítať, koľko biomasy vieme ťažiť udržateľným spôsobom? Rád by si zvyšoval efektivitu fungovania organizácii v rezorte životného prostredia? Inštitút environmentálnej politiky sa rozširuje a hľadá ľudí s analytickým myslením, ktorí radi prekonávajú zaužívané postupy a zaujímajú ich veci verejné.

Svoj životopis a krátky text (max. 100 slov) o tom, prečo by si sa k nám chcel/a pridať, pošli na adresu do 10.9.2023.

KOHO HĽADÁME?
Do nášho tímu hľadáme analyticky zmýšľajúceho človeka, ktorého baví rozmýšľať a učiť sa nové veci. Či máš vyštudovanú matematiku, ekonómiu, či sociálne vedy, je nám jedno. Dôležité je, že rád/rada nad vecami uvažuješ, máš záujem o verejné politiky a vidíš význam v dátami podložených rozhodnutiach. Spoločne tak môžeme mať dopad na to, ako vyzerajú opatrenia v oblasti zmeny klímy a životného prostredia.

KTO SME?
Inštitút environmentálnej politiky je analytickým útvarom MŽP SR a jeho poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Spolu s Útvarom hodnoty za peniaze sme pripravili Revíziu výdavkov na životné prostredie, publikovali sme 20 diskusných štúdií (vrátane analýzy zavedenia zálohovania na Slovensku) a 19 komentárov, ktorými sme do verejnej diskusie priniesli témy ako ohrozenie samospráv klimatickými hrozbami, budúcnosť lyžovania na Slovensku, či sledovanie pôvodu dreva. Zostrojili sme prvú komplexnú kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Pomáhame odhaľovať náklady a prínosy environmentálnych opatrení, modelujeme vplyvy klimatickej zmeny na ekonomiku SR a realizujeme spoločné projekty s OECD, Európskou komisiou či Svetovou bankou.

NÁPLŇ PRÁCE:
Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či odbornej verejnosti. Medzi hlavné činnosti patrí:
- kvantitatívna analýza, spracovanie dát a návrh odporúčaní
- príprava reforiem v oblasti životného prostredia a zmeny klímy
- analýz dopadov a nákladovej efektívnosti pripravovaných i už prijatých opatrení
- tvorba strategických materiálov v oblasti životného prostredia

POŽIADAVKY:
- analytické myslenie a práca s dátami
- vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
- plynulo komunikovať v angličtine,
- vedieť pracovať samostatne aj v tíme
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (napríklad ekonómia, spoločenské vedy, štatistika, matematika, či verejná politika)

PRACOVNÉ PODMIENKY:
- plat od 1600 eur,
- 7,5 hod pracovný čas s fixným pracovným časom medzi 9:00 a 15:00,
- 3 sick days do roka,
- plne hradená PN do 10 dní do roka,
- 25 dní dovolenky ročne,

BENEFITY:
- 5 dní home office do mesiaca,
- penzijné pripoistenie (tretí pilier) v hodnote 40 eur/mesiac,
- mladý kolektív,
- príjem porovnateľný so súkromným sektorom,
- zahraničné študijné pobyty, kurzy a stáže,
- príspevky na rekreáciu, MultiSport kartu a dopravu do zamestnania

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ:
- Životopisy a krátky text s vašou motiváciou zasielajte na 
- Do nedele 10.9.2023 do 24:00 hod.
- Termín nástupu možný okamžite

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek, vyznanie či osobnostný typ.
* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.enviro.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu www.enviro.gov.sk alebo na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.