hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kariéra

Miznú nám lesy? Ako namodelovať nízkouhlíkové Slovensko? O koľko žijú ľudia kratšie kvôli zlej kvalite životného prostredia a aké to má ekonomické dôsledky? Ako zvýšiť mieru recyklácie? Ako vypočítať osobnú uhlíkovú stopu?

Hľadáme letných stážistov/tky!
Staň sa aj ty súčasťou nášho mladého tímu na Inštitúte environmentálnej politiky, získaj cenné skúsenosti a nauč sa niečo nové. Tvojou úlohou bude pracovať pod vedením analytika/čky na zaujímavom a ucelenom projekte, ktorého výsledky budú publikované.
Tvoj výstup môže mať podobu štúdie, komentára či prezentácie. V minulosti stážisti pracovali na komentári o zelenom verejnom obstarávaní alebo o budúcnosti lyžovania na Slovensku ako aj na kalkulačke uhlíkovej stopy. Tvojou prácou môžeš aj ty prispieť k reálnej tvorbe environmentálnej politiky a efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov.


Požiadavky:

Ohodnotenie je 6 eur/hod.
Nástup podľa dohody najskôr v júni.
Stáž môžeš vykonávať aj online.
Svoje CV posielajte do ‪17. 03. 2024 na iep@enviro.gov.sk.


* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.enviro.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu www.enviro.gov.sk alebo na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.