hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Niečo je vo vzduchu

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie, splnenie odporúčaných limitov WHO by znížilo počet úmrtí o asi 1600 ročne. Viac ako 5 % všetkých úmrtí možno pripísať znečisteniu ovzdušia v najviac postihnutých oblastiach Žiliny, Košíc a Ružomberka. Ekonomické náklady predčasných úmrtí a vyššej chorobnosti odhadujeme na asi 5,8 miliárd eur ročne. Národný program kontroly znečisťovania ovzdušia by mohol v roku 2030 zachrániť asi 116 životov ročne a znížiť aj chorobnosť. Databázu a analytický nástroj vytvorený v tejto štúdii je možné použiť na analýzu nákladov a prínosov budúcich intervencií.

 

Komentár bol pripravený ako slovenské zhrnutie štúdie Drivers and Health Impact of Ambient Air Pollution.