hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ako fungujú národné parky v EÚ

Národné parky predstavujú z pohľadu ochrany prírody najcennejšie územia. Medzinárodne porovnateľné údaje o starostlivosti a manažmente národných parkov v EÚ sú obmedzené. IEP preto realizoval vlastný dotazníkový prieskum v jedenástich geograficky blízkych krajinách.

Podobne ako na Slovensku, aj vo väčšine skúmaných krajín však čelia protichodným záujmom ochrany prírody, lesníctva, turizmu či rozvoja regiónov. Najmenej konfliktov však zaznamenali krajiny s vysokým podielom štátnych pozemkov a s jednotnou správou národných parkov.