Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oplatí sa čistiť odpadovú vodu ?

Efektívny manažment odpadových vôd prospieva verejnému zdraviu, ekonomike aj životnému prostrediu. Štúdia vyčísľuje environmentálne benefity čistenia odpadových vôd na Slovensku prostredníctvom výstupovej dištančnej funkcie na základe dát z 57 stredne veľkých čistiarní. Vyčistenie odpadových vôd vytekajúcich do riek a iných povrchových vôd prinieslo Slovensku v roku 2016 environmentálne benefity minimálne vo výške 1,96 miliardy eur. 

 

 

Tento netechnický komentár vznikol na základe diskusnej štúdie IEP Estimating environmental benefits of wastewater treatment in Slovakia.