Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská nízkouhlíková cesta

Slovenská republika znížila emisie skleníkových plynov oproti roku 1990 o 44 %, čím sa radí k najlepším v Európe. Bez dodatočných opatrení však budú emisie do roku 2030 mierne rásť a to najmä v sektoroch, ktoré nie sú pokryté schémou obchodovania s emisnými kvótami. Na plnenie nových ambicióznych cieľov bude preto potrebné prijímať dodatočné opatrenia či už na podporu vyššej energetickej efektívnosti alebo obnoviteľných zdrojov. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo nám prinesie o niečo vyššie HDP, ale aj nižšiu domácu spotrebu.

 

 

Celú štúdiu v angličtine vrátane slovenského prekladu môžete nájsť tu.