domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/023986

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) j.
Žiadateľ: Národné lesnické centrum, T.G.Masaryka 22, 960 82 Zvolen
Predmet žiadosti:
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 zákona na výsadbu – rozširovanie nepôvodného druhu rastlín - entomopatogénnej huby Entomophága maimaiga za hranicami zastavaného územia obce, na území s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona v lokalitách Cejkov, Drienovec a Krásnohorské Podhradie, za účelom regulácie početnosti mníšky veľkohlavej.

Žiadosť doručená dňa: 31.03.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.