hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Právne predpisy EÚ

Stav k 1. 12. 2021

 

Požiadavky a podmienky nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

 

Halóny na kritické použitie  

·         Nariadenie Komisie (EÚ) č. 744/2010 z 18. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pokiaľ ide o kritické použitie halónov

·         Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2013 zo  4. novembra 2013, ktorým sa mení   nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 v súvislosti so žiadosťami o dovozné a vývozné povolenia na výrobky a zariadenia obsahujúce alebo využívajúce halóny na kritické použitie v lietadle

·         Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/605 z  29. marca 2017, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

 

Používanie kontrolovaných látok na laboratórne a analytické účely

·         Nariadenie Komisie (EÚ) č. 291/2011 z 24. marca 2011 o základnom používaní kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov na laboratórne a analytické účely podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

·         Nariadenie Komisie (EÚ) č. 537/2011 zo 1. júna 2011 o mechanizme prideľovania množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Únii povolené na laboratórne a analytické použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 10005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

 

Nahlasovanie údajov o metylbromide

·         Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1087/2013 zo 4. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokiaľ ide o nahlasovanie metylbromidu

 


Prístup k právu Európskej únie: Eur-lex