Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Linky

Ozónový sekretariát: www.ozone.unep.org

SHMÚ: http://www.shmu.sk/sk/?page=7

Enviroportál: http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/2