hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti

Výzva pre záujemcov o získanie/overenie odbornej spôsobilosti v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.

Aktualizácia 2.4.2024

V súvislosti s novou právnou úpravou na úseku ochrany ovzdušia, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2023 t. j. nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) spolu s jeho vykonávacími predpismi, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia

vyhlasuje výzvu


pre záujemcov o

získanie/overenie odbornej spôsobilosti v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia (v odboroch podľa § 57 ods. 2 zákona o ochrane ovzdušia).

 

V prípade záujmu o získanie/overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť na MŽP SR žiadosť v termíne do 30. apríla 2024.

 

 

Upozorňujeme existujúcich oprávnených posudzovateľov, ktorým bolo osvedčenie vydané podľa doterajších predpisov, že podľa § 61 ods. 15 zákona o ochrane ovzdušia je toto platné do 30. júna 2024.