hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Linky

Web Európskej komisie pre fluórované skleníkové plyny:

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
European Commission
DG Climate Action
B-1049 Brussels/Belgium
e-mail:

 

F-Gas portál – alokácia kvót, reporting (HFC Registry):
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en


(https://webgate.ec.europa.eu/ods2/)

  

Prepočet množstva F-plynu v zariadení na tonu ekvivalentu CO2 (CO2 kalkulačka):
https://www.szchkt.org/a/cert/co2/calculator

 

Certifikačné orgány a hodnotiace orgány ustanovené ministerstvom v zmysle § 9 písm. c) a d) zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku (hodnotiaci orgán); Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku (certifikačný orgán)

Bratislavská 81/37
931 01 Šamorín
tel.: +421 31 550 1674
e-mail: ;
web: www.szchkt.org
kontaktná osoba: Doc.Ing. Peter Tomlein, CSc.

 

Združenie výrobcov hasiacich prístrojov v Slovenskej republike (hodnotiaci orgán)

Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4463 7671
e-mail:
web: www.zvhp.sk
kontaktná osoba: Ing. Miroslav Heteš

 

Ústav integrovanej bezpečnosti (certifikačný orgán)

Paulínska 16
917 24 Trnava
tel.: +421 918 646 041
e-mail:
kontaktná osoba: prof.Ing. Karol Balog, PhD.

 

AutoKellly Slovakia, s.r.o. (hodnotiaci a certifikačný orgán)

Radlinského 11
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 917 289 339
e-mail: peter.csoka@autokelly.sk
web: https://www.autokelly.sk/page/ponuka-skoleni
kontaktná osoba: Peter Csóka