Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontrakty s podriadenými organizáciami

2020

Slovenská agentúra životného prostredia

Štátna ochrana prírody SR

Národná zoo Bojnice

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Slovenský hydrometeorologický ústav

Výskumný ústav vodného hospodárstva

2019

Národná zoo Bojnice

Slovenská agentúra životného prostredia

Štátna ochrana prírody SR

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

2018

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

Národná zoo Bojnice

Štátna ochrana prírody SR

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010