domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Pracovné ponuky

Aktuálne pracovné ponuky Ministerstva životného prostredia nájdete v centrálnom registri výberových konaní,

 

Ponuky na pracovné miesta v organizáciách rezortu:


Otvorené výberové konania

Člen dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave (február 2021)
Predseda dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave (február 2021)

Prebiehajúce výberové konania
Projektový koordinátor - projekt LIFE IP - prihlasovanie ukončené
Finančný manažér - projekt LIFE IP - prihlasovanie ukončené
Technický manažér - projekt LIFE IP - prihlasovanie ukončené
Komunikačný manažér - projekt LIFE IP (polovičný úväzok) - prihlasovanie ukončené

 

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici (február 2021)
Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave (február 2021)

 

Ukončené výberové konania

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave - zrušené (január 2021)

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici - zrušené (január 2021)

Predseda dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave (november 2020)

Člen dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave (14.12.2020)

Výsledky výberového konania - riaditeľ Štátnej ochrany prírody  (05.10.2020)

Výsledky výberového konania - riaditeľ Slovenského banského múzea (06.11.2020)

Výsledky výberového konania - riaditeľ Environmentálneho fondu (06.11.2020)

Výsledky výberového konania - predseda Dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (12.11.2020)

  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov občanov a štátnych zamestnancov na účely výberového konania na MŽP SR (PDF 0,5MB)

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov na obsadenie pozície v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR (PDF 0,5MB)