Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pracovné ponuky

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov občanov a štátnych zamestnancov na účely výberového konania na MŽP SR (PDF 0,5MB)

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov na obsadenie pozície v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR (PDF 0,5MB)

 

Ponuky na pracovné miesta v štátnej správe nájdete v centrálnom registri výberových konaní


Ponuky na pracovné miesta v organizáciách rezortu: