hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Pracovné ponuky

Aktuálne pracovné ponuky Ministerstva životného prostredia nájdete v centrálnom registri výberových konaní,

 

Ponuky na pracovné miesta v organizáciách rezortu:


Otvorené výberové konania

Inštitút environmentálnej politiky hľadá svoju riaditeľku/riaditeľa

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva


Prebiehajúce výberové konaniaUkončené výberové konania

Člen dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave (apríl 2021)

Riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (apríl 2021)

Člen dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave (február 2021) - úspešné

Predseda dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave (február 2021) - úspešné

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici (február 2021) - úspešné

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave (február 2021) - úspešné

 


Projektový koordinátor - projekt LIFE IP - prihlasovanie ukončené

Finančný manažér - projekt LIFE IP - prihlasovanie ukončené

Technický manažér - projekt LIFE IP - prihlasovanie ukončené

Komunikačný manažér - projekt LIFE IP (polovičný úväzok) - prihlasovanie ukončené


Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov občanov a štátnych zamestnancov na účely výberového konania na MŽP SR (PDF 0,5MB)

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov na obsadenie pozície v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR (PDF 0,5MB)