Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odpovede na žiadosti o výklad ustanovení zákona o rybárstve a jeho vykonávacích predpisov

Odpoveď na žiadosť SRZ - Rada Žilina o komentár k niektorým ustanoveniam zákona a vyhlášky

Odpoveď na žiadosť člena ZO SRZ o komentár k niektorým ustanoveniam zákona a vyhlášky

Odpoveď na žiadosť člena MO SRZ Drahovce o komentár k vyhradzovaniu si miesta lovu

Odpoveď na žiadosť novinára z TASR o komentár k privlastňovaniu si úlovkov