Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejné vodovody a verejné kanalizácie

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR
Pokyny o poskytovaní údajov k vyhláške MŽP SR č. 605 2005 Z.z