hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelená linka je nápomocná pri odstraňovaní nelegálnych skládok

Loga MZP OPKZP SAZP a EU

Zelená linka zriadená pre informovanie a pomoc v oblasti životného prostredia pomohla odstrániť nelegálnu skládku komunálneho odpadu v obci Kaplna v okrese Senec. Tá sa nachádzala na pozemku vzdialenom približne 50 metrov od posledného rodinného domu v obci. V zadnej časti pozemku boli pohodené plastové fľaše, obaly od chemikálií, nábytok, či rôzny iný odpad, ktorý sa pri veternom počasí rozfúkaval do okolia. Zelenú linku preto e-mailom začiatkom roka kontaktoval znepokojený obyvateľ obce. Tá sa okamžite začala podnetom zaoberať.

Problém bol podľa slov ohlasovateľa dlhodobý. Zelená linka preto oslovila Okresný úrad v Senci, ktorý následne vykonal obhliadku miesta. Úrad podnet postúpil obci Kaplna a uložil aj pokuty.. Zelená linka kontaktovala aj starostu obce Kaplna. Ten pracovníkom linky oznámil, že situáciu rieši, avšak narazil na problém nevysporiadaných vlastníckych vzťahov okolo pozemku, na ktorom sa skládka nachádza, čo spôsobilo predĺženie dosiahnutia nápravy. Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov sa obec s majiteľmi dohodla, že zabezpečí veľkokapacitné kontajnery a noví vlastníci odstránia odpad z pozemku.

O štyri mesiace neskôr, 30. augusta však Zelenú linku kontaktoval znepokojený občan opäť. Vo svojom podnete uviedol, že skládka stále nebola odstránená. Tím Zelenej linky preto kontaktoval starostu Kaplnej opätovne. Starosta Zelenú linku informoval, že veľkokapacitné kontajnery síce obec k pozemku umiestnila, ale noví majitelia z finančných dôvodov odpad neodstránili. Starosta preto napokon dohodol aj vývoz odpadu na legálnu skládku a prisľúbil, že majiteľov bude opätovne kontaktovať.

Prípad odstránenia nelegálnej skládky bol úspešne ukončený 12. novembra 2021, kedy starosta Kaplnej Zelenej linke oznámil, že odpad bol vytriedený a vyvezený na skládku. Pozemok je tak dnes vyčistený a podnet vyriešený.

Podnety, ktoré súvisia s nelegálne uloženým odpadom, ale aj iné podnety, respektíve postrehy môžu občania nahlasovať priamo pracovníkom Zelenej linky prostredníctvom telefónneho čísla 0800 144 440, alebo e-mailom na adresu . Zelená linka je súčasťou Národnej environmentálnej služby NP 3.