hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyjadrenie ministra životného prostredia Jána Budaja k akcii na Sysľovských poliach

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj si vyžiadal podrobnú informáciu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) o okolnostiach akcie pána farára Prachára (Rusovce), ktorá sa mala udiať v chránenom vtáčom území Sysľovské polia (10.8.2021) a ktorej dôsledkom bola rozporná medializácia, vzbudzujúca dojem, akoby príčina nekonania akcie tkvela v Štátnej ochrane prírody SR (ŠOP SR).

Minister po oboznámení sa s informáciami konštatoval, že hlavným problémom akcie pána farára bolo zanedbanie povinnosti riadneho a včasného ohlásenia podujatia na príslušnom okresnom úrade, respektíve správe chránenej krajinnej oblasti. V médiách ale organizátor vyvolával dojem, že akciu prekazila ŠOP SR.

Ján Budaj si váži farníkov Rusoviec a ich úsilie uchovať pamäťovú stopu po zničení kostola sv. Vavrinca. Preto navrhne správe CHKO Dunajské Luhy, aby čo najskôr vytýčila niektoré trasy v lokalite Sysľovských polí pre pohyb verejnosti a určila návštevný poriadok, ktorý bude v súlade s ochranou vzácnych druhov. Pokiaľ budú mať farníci z Rusoviec záujem usporiadať tichú spomienkovú udalosť, podľa odborníkov by mohla byť vhodným termínom druhá polovica septembra, kedy už drop vyviedol mláďatá a ešte na toto územie neprileteli zimujúce chránené vtáky.

Je veľkou zvláštnosťou mať priamo na území hlavného mesta taký zriedkavý a v Európe málo videný druh vtáka, akým je drop veľký. Preto je naším cieľom zosúladiť prvky mäkkej turistiky a ornitologického pozorovania s ochranou prírodných hodnôt. V tejto lokalite sa navyše nachádza aj trojhraničie, kde sa dotýkajú územia Rakúska, Maďarska a Slovenska, čo je ďalšia pozoruhodnosť, ktorá už v minulosti budila záujem verejnosti a podnietila tvorbu viacerých umelcov. Ministerstvo považuje túto lokalitu za jedno zo vzácnych území hlavného mesta a urobí všetko preto, aby sa v súlade so zásadami ochrany sprístupnilo cyklistom alebo chodcom,“ uviedol minister Budaj.

MŽP SR je presvedčené, že kvalitný návštevný poriadok zaistí, aby sa na území Sysľovských polí uchoval prirodzený výskyt dropa veľkého, ktorý ostane súčasťou biodiverzity Slovenska.