hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda urobila ďalší krok pri odstraňovaní PCB odpadov

ilustračný obrázok

Po 30-tich rokoch odkladov sa začne s vyberaním PCB látok z nevhodných úložísk a s ich ukladaním do špeciálnych kontajnerov. Vyplýva to z Informácie o postupe riešenia mimoriadnej situácie, vyhlásenej v r. 2019 v lokalite Chemko a.s. Strážske, ktorú dnes schválila vláda.
Ministerstvo vnútra SR (MV SR), ktoré bolo poverené vládou, aby zabezpečilo špeciálne kontajnery na uskladnenie tej časti PCB odpadov, ktoré sú v nechránenom priestore tzv. „Ošipárne“, prikročí spolu s ministerstvom životného prostredia (MŽP) k dohode o dočasnom umiestnení kontajnerov s PCB odpadom.
Materiál objasňuje doterajší postup MV SR a prekážky, ktoré ho zdržali. Okrem nejasných vlastníckych vzťahov tu boli aj administratívne prekážky a postupy, spojené s nakladaním s nebezpečnými odpadmi. Pozemok, na ktorom sa dočasne umiestnia kontajnery so škodlivým odpadom, navrhlo MŽP. Po ukončení potrebných administratívnych náležitostí (uzavretie zmluvy so súkromným majiteľom pozemku, uverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, a pod.) začnú príslušníci Hasičského a záchranného zboru po 30-tich rokoch odkladov s umiestňovaním PCB odpadov do zabezpečených kontajnerov. Tieto práce sa budú týkať aj lokality „Prameň“ a mali by byť ukončené do príchodu zimy.
Konečné odstránenie odpadov PCB látok navrhne vláde MŽP, vrátane zabezpečenia jeho rozpočtového krytia.