hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda podporuje reformu národných parkov

ilustračný obrázok

Po tom, čo akademická a vedecká obec vyjadrila svoju jednoznačnú podporu reforme národných parkov, novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí národným parkom náležitú ochranu, dnes jednomyseľne odobrila aj vláda SR.  Prvým krokom reformy je právna subjektivita pre správy národných parkov a prevod správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch pod Štátnu ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, predložil pred vládu minister životného prostredia Ján Budaj.

Po parlamentných voľbách 2020 nová vláda SR deklarovala odlišný prístup k ochrane prírody, ako predchádzajúce vlády na Slovensku. Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja viac sa nebude tolerovať systém, v ktorom si oligarchovia a vplyvní biznismeni presadili svoje záujmy na úkor občanov Slovenska a ochrany prírody. „Konflikt medzi lesníkmi a ochranármi je možné vyriešiť v prospech životného prostredia, a to jednoznačným vymedzením kompetencií, aby sa odlíšili hospodárske lesy od národných parkov,  a pravidlá v nich akceptovala celá spoločnosť, vrátane lesníkov a ochranárov. Poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny nám túto možnosť ponúka a vláda dnes vyslovila podporu tomuto legislatívnemu návrhu,” zdôraznil minister  Budaj.

Reforma národných parkov súvisí iba s prechodom štátnych lesov pod správu národných parkov, nebude sa teda týkať lesov, ktoré sú súkromným majetkom, majetkom cirkví, či obcí. Návrh novely zákona o ochrane prírody upravuje prevod správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch, pod organizáciu ochrany prírody, zriadenú Ministerstvom životného prostredia.

Memorandum, ktoré minister životného prostredia podpísal so Samuelom Vlčanom, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vychádza podľa Jána Budaja v ústrety všetkým kritikom. "Pokúša sa cez rozsiahly pozmeňujúci návrh zahrnúť všetky výhrady a verím, že v takejto podobe bude prijateľný pre celú koalíciu," podčiarkol minister Budaj.

V prípade štátneho podniku Lesy SR a pôdohospodárstva prechod práv a povinností, súvisiacich so správou pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch na ŠOP SR, upraví dohoda medzi ministerstvami životného prostredia a pôdohospodárstva.

Konečne po 73 rokoch od formálneho vyhlásenia nášho prvého národného parku môže mať Slovensko skutočné národné parky, ktoré budú spravovať a chrániť prírodné bohatstvo.

Minister Budaj upozornil aj sociálny rozmer  návrhu zákona, pretože po dlhom čase táto pripravovaná legislatíva prinesie regiónom nielen vyššiu úroveň kvality národných parkov, ale aj peniaze a nové pracovné príležitosti: "Slovensko musí investovať do svojich regiónov pozornosť aj financie. Tento zákon prináša aj záujem o regióny, ktorý bude oveľa širší než z hľadiska životného prostredia," zdôraznil.  

„Vláda vyslala jasný signál, že podporuje reformu národných parkov. Konečné slovo však budú mať poslanci parlamentu, ktorí rozhodnú o budúcnosti slovenskej prírody. Túto reformu je potrebné vnímať ako príležitosť vzniku nových pracovných miest aj mimo sektoru lesníctva, zároveň ako šancu pre rozvoj regiónov,“ doplnil minister Budaj.