hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Slovenskom raji vítajú transformáciu národných parkov

ilustračný obrázok

Na území národného parku Slovenský raj pokračujú diskusné fóra, zamerané na reformu národných parkov. V budove Správy NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi sa opätovne stretli odborníci ministerstiev životného prostredia (MŽP SR) a pôdohospodárstva (MPRV SR), ktorí za prítomnosti poslancov NRSR chcú dosiahnuť vzájomnú a férovou komunikáciou medzi pracovníkmi národného parku Slovenský raj, zástupcami jednotlivých samospráv a neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov.

Od úplného začiatku dnešného rokovania sa diskusia viedla s pozitívnou odozvou. Zamestnanci národného parku Slovenský raj prijali avizovanú reformu po záštitou životného prostredia. V nasledujúcej debate novelu zákona o transformácii národných parkov akceptovali aj všetci zúčastnení zástupcovia jednotlivých obcí: „Teší nás enormná podpora k pripravovanej reforme v Slovenskom raji vrátane niektorých neštátnych vlastníkov,“ zdôraznil štátny tajomník Michal Kiča. Súkromní majitelia lesných parciel v Slovenskom raji sa neobávajú straty práv, či postupného vyvlastňovania pozemkov. Súhlasili aj s myšlienkou dobrovoľného výkupu pozemkov, na ktoré má ministerstvo vyčlenené peniaze, ak oň bude súkromník sám žiadať. Po reforme štátnych lesných pozemkov chce MŽP SR zachovať aj výkon práva poľovníctva. Námestník generálneho riaditeľa ŠOP SR Karol Pepich doplnil: „V reforme je veľmi dôležité zachovať právny subjekt.“

Verejnosť nebude ukrátená ani o vyjadrenie k možným pripomienkam, pretože riadne medzirezortné pripomienkové konanie sa uskutoční aj napriek tomu, že návrh podali poslancami NRSR. „Krok k transformácii je potrebných vyššie dvadsať rokov, aby sme sa priblížili k európskemu štandardu. Chránené územia nie sú dostatočne chránené. Ak máme minimalizovať konflikty medzi environmentálnou a poľnohospodárskou problematikou musíme si stanoviť priority,“ dodal štátny tajomník Juraj Smatana.

Slovenský raj je jeden z prvých národných parkov, ktorý prešiel zonáciou. Riaditeľ NP Slovenský raj Tomáš Dražil vysvetlil: „Pomocou zonácie sme docielili jednotlivé rozdelenie národného parku na zóny. Slovenský raj je teraz rozdelený na bez zásahové zóny a zóny, v ktorých je povolené zasahovať.“
Bez zásahové lokality podporujú prirodzenú biodiverzitu. Príroda takýmto procesom prosperuje a svojou atraktivitou priťahuje turistov. „ Budeme radi, ak zonácia v Slovenskom raji stúpne z 25% na 51%.“ dodal Dražil. Zúčastnení počas diskusie niekoľkokrát ocenili pôsobnosť Tomáša Dražila v národnom parku.

Prioritou novely, ktorá má zabezpečiť prechod štátnych Lesov SR z Ministerstva pôdohospodárstva pod MŽP SR je zachovať prirodzenú biodiverzitu lesov postupným utlmením ťažby dreva. Podmienkou prijatia reformy je zahlasovanie nadpolovičnej väčšiny poslancov v parlamente a svoju účinnosť by mohla nadobudnúť začiatkom budúceho roka.