hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Banskej Štiavnici úspešne zaviedli triedenie kuchynského odpadu

ilustračný obrázok

Mesto Banská Štiavnica si uvedomilo, že ak zásadne nezvýši množstvo vytriedeného komunálneho odpadu, v nasledujúcich rokoch ho čaká výrazné navýšenie výdavkov za ukladanie odpadu. Kým v roku 2018 miera vytriedeného odpadu v meste dosiahla 23,67%, v roku 2020 sa zvýšila na 46,5%. O dobre nastavenom odpadovom hospodárstve a o skúsenostiach so zberom kuchynského odpadu dnes minister životného prostredia Ján Budaj diskutoval s primátorkou mesta.

Na Slovensku sme v roku 2019 uložili na skládky odpadov, alebo spálili v spaľovniach až 534-tisíc ton biologického odpadu z čoho vyše 390-tisíc ton tvorí kuchynský a 143-tisíc ton zelený biologický odpad.

Ak mestá a obce chcú úspešne zvládnuť boj s odpadmi, musia uspieť s ukladaním biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO). Účinným riešením je vybudovanie kompostárne. Túto cestu zvolilo aj mesto Banská Štiavnica, ktoré ročne spracuje 1 600 t bioodpadu a produkuje 500 t kompostu v kompostárni, na vybudovanie ktorej poskytlo MŽP SR nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia.

Podľa primátorky mesta Nadeždy Babiakovej spustenie kompostárne pomohlo k zvýšeniu miery vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Mesto poskytlo domácnostiam nádobku so sáčkom, do ktorého zbierajú kuchynský odpad, ktorý potom vyhodia do hnedého kontajneru. Sáčok sa prirodzene rozpadá, pretože je vyrobený z organickej zlúčeniny na báze škrobu. „Bez spolupráce a podpory obyvateľov mesta by sme neboli schopní postupne zlepšovať výsledky triedenia. Dobrou propagáciou sme zvládli aj počiatočné problémy a dnes už triedenie kuchynského odpadu je pre obyvateľov mesta samozrejmosťou,“ povedala Nadežda Babiaková. „Navyše, znížil sa aj počet čiernych skládok na území mesta,“ dodala primátorka Banskej Štiavnice.

Minister Ján Budaj odporúča každej samospráve na Slovensku, ktorá ešte váha nad tým, ako spracovať kuchynský odpad, nech si berú príklad z mesta Banská Štiavnica. „Mestovytvorilo lokálny cyklus od zberu BRKO cez jeho spracovanie až po využívanie kompostu na hnojenie pôdy. Toto je najlepší spôsob, ako sa dopracovať k dobrým výsledkom v oblasti nakladania s odpadom a k čistému životnému