hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úspešná medzirezortná spolupráca prinesie občanom lepšie služby na okresných úradoch

ilustračný obrázok

Okresné úrady majú nezastupiteľnú úlohu v ochrane životného prostredia, či už ide o ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo o ochranu pred povodňami. Keďže z hľadiska ochrany prostredia ide o mimoriadne významné právomoci, je nevyhnutná úzka spolupráca odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR), ktoré ich metodicky a odborne usmerňuje. Ministerstvo dnes zorganizovalo stretnutie vedúcich odborov s vedením a vedúcimi zamestnancami envirorezortu.
Stretnutia sa zúčastnili okrem vedúcich odborov z celého Slovenska, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Adrián Jenčo, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR Daša Turbová, štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana a minister životného prostredia Ján Budaj.
Cieľom podujatia je mobilizovať pracovníkov okresných úradov a prediskutovať s nimi ich skúsenosti z terénu. Minister životného prostredia Ján Budaj na stretnutí vyzdvihol nenahraditeľnú službu zamestnancov odborov životného prostredia okresných úradov, bez ktorej nie je možné priblížiť štátnu správu občanom. „Ľudia v prvej línii rozhodujú vo veľmi závažných veciach, pričom trpia nedostatkom techniky, financií ale často aj nedostatkom personálu. Na MŽP SR im chceme vytvoriť čo najlepšie zázemie, aby mali potrebné odborné informácie o meniacich sa zákonoch aj o cieľoch ministerstva. Okrem metodickej spolupráce im chceme poskytnúť aj ďalšiu pomoc pre službu občanom, ktorá je dôležitá“ vyhlásil minister Ján Budaj. Šéf envirorezortu ubezpečil účastníkov, že ministerstvo využije všetky možnosti na to, aby pomohlo pri technickom, personálnom a odbornom zabezpečení odborov životného prostredia na okresných úradoch.
Na dnešnom stretnutí sa prezentovala aj Zelená linka, ktorú minister životného prostredia spustil po nástupe do funkcie, ako prejav otvoreného vládnutia. Keďže pracovníci Zelenej linky značnú časť podnetov od občanov smerovali práve na okresné úrady, účastníci stretnutia dnes diskutovali aj o zlepšení vzájomnej spolupráce.