hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Splnomocnenca vlády pre Gabčíkovo-Nagymaros bude navrhovať ministerstvo životného prostredia

ilustračný obrázok

Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bude navrhovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Rozhodla o tom na dnešnom zasadnutí vláda. Doteraz bola táto kompetencia v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR.

„Výstavba a prevádzka Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros má významný vplyv na životné prostredie v širokej oblasti, a to pozdĺž celého slovenského úseku Dunaja,“ uvádza ministerstvo. Ich správa je taktiež úzko spätá s kompetenciami a úlohami MŽP a jeho štátnych podnikov, ktorými sú Vodohospodárska výstavba š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Aj preto je podľa envirorezortu v záujme lepšej koordinácie potrebné, aby bol splnomocnenec vlády SR organizačne začlenený do štruktúry MŽP, a nie ministerstva dopravy. Ministerstvo dodáva, že toto rozhodnutie je taktiež napĺňaním programového vyhlásenia vlády. Vláda sa v ňom zaviazala, „navrhnúť takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd a pokles množstva pozemných vôd.“ Zároveň sa v ňom vláda zaviazala zamerať sa na ochranu prirodzene voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde to je možné, najmä v extraviláne.