hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenské národné parky posúvame do 21. storočia

ilustračný obrázok

Historický moment pre ochranu prírody na Slovensku. Plénum Národnej rady Slovenskej republiky schválilo poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody, ktorá zabezpečí ochranu národných parkov. Novela zákona umožní právnu subjektivitu našich národných parkov a tiež sociálno-ekonomický rozvoj regiónov Slovenska. Reformné zmeny v riadení národných parkov presadzuje ministerstvo životného prostredia pod vedením Jána Budaja.

Nová právna norma upravuje prevod správy pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch z organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod rezort životného prostredia. Všetkých deväť národných parkov získa právnu subjektivitu. Svojou pôsobnosťou budú zaradené pod Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Štátne lesy TANAP-u sa zlučujú so Správou TANAP. Štátne pozemky na území národných parkov Slovenský raj a PIENAP prechádzajú pod správu národných parkov. Novela upravuje prechod štátnych pozemkov v 4. a 5. ochrannom pásme pod správu národných parkov. Územia s tretím stupňom ochrany sa presunú pod správu národných parkov po vykonaní zonácie.

Minister životného prostredia Ján Budaj sa poďakoval aktivistom, umelcom SND, vedcom SAV a všetkým občanom, ktorí sa postavili za ochranu národných parkov. „Drancovaním slovenských lesov si oligarchovia a vplyvní biznismeni presadzovali svoje záujmy na úkor občanov Slovenska a ochrany prírody. Tieto praktiky sa v národných parkoch skončili. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí vypočuli hlas občianskych iniciatív a tiež akademickej, vedeckej a kultúrnej obce a hlasovali za fungujúce národné parky po vzore vyspelých krajín sveta,“ zdôraznil minister Ján Budaj. „Dnes konečne môžeme začať novú éru v ochrane prírody,“ dodal minister Budaj.

Reformu národných parkov ocenil aj predseda vlády SR Eduard Heger. „Naša vláda nechce len vládnuť, ale chce priniesť konkrétne výsledky pre ľudí. Reforma národných parkov, podobne ako ostatné reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, majú za cieľ zvýšiť životnú úroveň obyvateľov na Slovensku,“ doplnil premiér Eduard Heger.

Rozloha deviatich národných parkov predstavuje vyše 317 tisíc hektárov, z toho zhruba 172 tisíc hektárov je vo vlastníctve štátu. Tieto územia majú hodnotu pre celú spoločnosť v čase meniacej sa klímy. „Slovensko vysychá a mladí odchádzajú z regiónov. Fungujúce národné parky a tiež odolné lesné ekosystémy pomôžu Slovensku zmierniť dôsledky klimatickej krízy, ochránia pitnú vodu a zároveň umožnia aj sociálny rozvoj regiónov,“ podčiarkol minister Budaj.

Reforma národných parkov je jednou z reforiem v Pláne obnovy a odolnosti SR a jej schválením sa uvoľnia financie na rozvoj vidieka. Počas prechodného obdobia niekoľkých rokov sa počíta s pozvoľným utlmovaním ťažby dreva v bezzásahových územiach. V ostatných územiach sa bude vykonávať prírode blízke obhospodarovanie lesa, ktoré si vyžaduje vyššie nároky na pracovnú silu.

„Reforma národných parkov, ktorú sme včera schválili v parlamente, je prvým významným krokom na ceste k tomu, aby naše národné parky neboli národnými iba na papieri ako je tomu teraz, ale aby sa stali skutočne výkladnou skriňou ochrany prírody na Slovensku. Aby boli národné parky skutočne národnými a ich ochrana nebola iba vecou ochranárov alebo ministerstva životného prostredia, ale aby ich ako svoje vnímal celý národ,“ doplnil poslanec NR SR Jaromír Šíbl.

Plnohodnotné národné parky so zdravým a odolným lesom zabezpečia ekosystémové služby, predovšetkým zdroje pitnej vody. Národné parky budú môcť chrániť prírodné dedičstvo a spolupracovať s akademickou obcou. Na štartovacej čiare je aj rozvoj cestovného ruchu so zameraním sa na mäkké formy turizmu. Práve v tejto oblasti rastie dopyt a príjmy vo fungujúcich národných parkoch niekoľkonásobne prevyšujú príjmy z hospodárskych aktivít.

„Schválenou reformou vytvárame priestor pre trvalo udržateľný prístup k ochrane našej prírody. Tá zároveň prinesie rozvoj regiónov, ktoré sú súčasťou národných parkov. Vďaka nej prichádzajú nové príležitosti nielen pre rozvoj vidieka, ale najmä nastane nová doba prísnejšie chránených cenných území našej krajiny,“ uzavrela poslankyňa NR SR Anna Zemanová.