hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STÁLEHO PRACOVISKA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

ilustračný obrázok

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) dnes, 18. 10. 2021, slávnostne otvorila v Spišskej Novej Vsi stále pracovisko Inšpektorátu životného prostredia Košice, čím strategicky posilnila svoju územnú pôsobnosť v regióne, ktorý má veľké prírodné bohatstvo a ktorý si prirodzene vyžaduje aj zvýšenú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. K tomu, aby SIŽP mohla rýchlo a efektívne uplatňovať svoje zákonné kompetencie pri objasňovaní environmentálnych deliktov, prispeje aj navýšenie počtu inšpektorov.

Stále pracovisko v Spišskej Novej Vsi má už teraz obsadených 15 inšpektorských miest, ktoré sú zaradené v troch vecných odboroch: v odbore inšpekcie ochrany vôd, odbore inšpekcie odpadového hospodárstva a odbore inšpekcie ochrany prírody a krajiny.

Záštitu nad slávnostným otvorením prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR spolu s generálnym riaditeľom SIŽP Jánom Jenčom a poslancami Národnej rady SR, Máriou Šofranko a Vladimírom Zajačikom slávnostne odhalili tabuľu pracoviska SIŽP pred vchodom do budovy a zaželali inšpektorom veľa pracovných úspechov a energie v ich dôležitom pracovnom poslaní.

Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Jána Jenča je otvorenie stáleho pracoviska v Spišskej Novej Vsi jedným z prvých významných krokov k posilneniu inšpekcie, nie však posledný: „Ďakujem vedeniu MŽP SR, ktoré myšlienku zriadenia tohto pracoviska od začiatku aktívne podporovalo a pre jeho realizáciu vyčlenilo z Environmentálneho fondu potrebné finančné prostriedky. Taktiež ďakujem mojim kolegom, ktorí svojim nasadením v nemalej miere pomohli k uskutočneniu tohto zámeru.“ Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR, zdôraznil: „Ide o prejav dlhodobej snahy o posilnenie SIŽP a celkovú inštitucionálnu zmenu orgánov starostlivosti o životné prostredie.“
Poslankyňa Národnej rady SR Mária Šofranko tiež víta, že SIŽP otvára stále pracovisko práve v Spišskej Novej Vsi, pretože vidí potenciál v kvalitnej spolupráci s miestnym okresným úradom a so správou regionálneho Národného parku Slovenský raj. Novým zamestnancom praje veľa pracovného entuziazmu a úspechov v  objasňovaní environmentálnych deliktov.

SIŽP je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého MŽP SR vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie. SIŽP je dvojstupňový orgán, na prvom stupni konajú inšpektoráty so sídlom v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach, jedno stále pracovisko v Nitre a teraz už aj ďalšie stále pracovisko v Spišskej Novej Vsi. Druhostupňovým orgánom je ústredie SIŽP, ktoré sídli v Bratislave. Vecne sa SIŽP delí na šesť odborov, na odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, odbor inšpekcie ochrany vôd, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, odbor integrovaného povoľovania a kontroly a odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti.