hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP k prednostnému očkovaniu úradníkov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa ohradzuje voči klamlivým a prekrúteným informáciám v súvislosti s očkovaním ministerských úradníkov vakcínou proti COVID-19, ktoré dnes zverejnil redaktor Pavel Knapko vo svojom článku na portáli eReport.sk.

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 18.2.2021 doručená oficiálna žiadosť – očkovanie osôb v piatej fáze od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“). MV SR v žiadosti požadovalo poskytnutie osobných údajov osôb, ktoré spĺňajú definíciu bodu E) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 58/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

MŽP SR na základe požiadavky od MV SR zrealizovalo interný prieskum zamestnancov, cieľom ktorého bolo získanie požadovaných údajov zamestnancov, ktorí predmetnú definíciu spĺňajú. Tento zoznam má pripraviť MŽP SR, podľa požiadavky MV SR do  26.2.2021.

Informácie zverejnené v článku portálu ereport.sk týkajúce sa zaočkovaniaúradníkov MŽP SR považuje MŽP SR za zavádzajúce a zároveň sa od nich dištancuje.