hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Predstavitelia envirorezortu a poslanci NR SR dnes diskutovali na Muránskej planine

ilustračný obrázok

Predstavitelia enviro- a agrorezortov spolu s poslancami NR SR dnes v obci Muráň predstúpili pred zástupcov samospráv, Lesov SR a súkromných vlastníkov lesov ako aj pracovníkov Správy Národného parku Muránska Planina, aby spoločne prediskutovali budúcnosť regiónu a objasnili všetky dopady plánovanej transformácie národných parkov. Cieľom odborného fóra je tiež hľadať možnosti udržateľného rozvoja Muránskej planiny.
Lesníci aj neštátny vlastníci lesných pozemkov, ktorí pôsobia na území národného parku, dlhodobo vytýkajú kompetentným rezortom, že zásadné rozhodnutia sú prijaté bez toho, aby ich vypočuli. Už v čase zverejnenia zámeru zonácie Muránskej planiny sa plány Ministerstva životného prostredia stretli s vlnou nevôle u miestnej verejnosti. Dnes svoj nesúhlas s reformou národných parkov vyjadrilo niekoľko desiatok protestujúcich transparentmi a dožadovali, aby sa rešpektovali ekonomické, sociálne a kultúrne práva miestneho obyvateľstva.

Národný park Muránska planina sa vyznačuje s najväčším podielom štátnych pozemkov zo všetkých národných parkov, až 80% výmery lesných pozemkov je v správe štátneho podniku Lesy SR. Prevod týchto pozemkov na Štátnu ochranu prírody SR by uľahčil aj plánovanú zonáciu národného parku.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča ubezpečil prítomných, že reforma neznemožní úplne ťažbu dreva. V nižších stupňoch ochrany hospodárenie bude pokračovať, len má byť ohľaduplnejšie k miestnej flóre a faune. Transformácia nebude dôvod ani na prepustenie lesníkov, skôr naopak, prírode blízke hospodárenie vyžaduje viac pracovnej sily, ktorá má nahradiť stroje.
Dôležitým cieľom rezortu je udržať ľudí v horských oblastiach Slovenska, a to aj prostredníctvom podpory projektov prírodného hospodárenia a mäkkej turistiky v chránených územiach. „Z Plánu obnovy a odolnosti pôjde na rozvojové projekty v NP Muránska planina niekoľko miliónov eur. V regióne sa podporí aj realizácia celého komplexu opatrení, zameraných na ochranu biotopov a druhov a prírode blízke spôsoby hospodárenia,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča, s tým, že reforma aj v prípade Muránskej planiny prinesie celkové zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie a rozvoj regiónu.