hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Poslanci parlamentu podporili dôležité zmeny v ochrane životného prostredia

ilustračný obrázok

V Národnej rade Slovenskej republiky dnes v  prvom čítaní prešiel reformný zákon, ktorý nastolí spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží na Slovensku. Za legislatívnu zmenu hlasovalo 91 poslancov parlamentu.

Mnohé bývalé priemyselné areály, na ktorých pozemkoch sa nachádza environmentálna záťaž, nemajú určenú povinnú osobu, ktorá by bola zodpovedná za odstránenie toxického znečistenia. Nová legislatíva počíta s vytvorením mechanizmu, ktorý zabezpečí návratnosť verejných zdrojov vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov.

Nový zákon zúži výnimky pre pôvodcov envirozáťaží, aby sa už nemohli zbavovať svojej zodpovednosti. Príslušné ministerstvo zodpovedné za odstránenie envirozáťaže bude mať ako záložný veriteľ oprávnenie pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu, ktorá bude spočívať v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.