hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana opeľovačov musí byť prioritou viacerých rezortov

ilustračný obrázok

Na pôde Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) sa dnes uskutočnilo stretnutie so zástupcami  Slovenského zväzu včelárov, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového dňa včiel (20.5.) a Medzinárodného dňa biodiverzity (22.5.). Predstavitelia MŽP spolu s včelármi hľadali možnosti, ako čo najväčšmi  ochraňovať opeľovačov na Slovensku.

Množstvo včiel a včelstiev stále klesá, keďže sú ohrozené zvyšujúcim sa počtom hrozieb, prevažne zapríčinených človekom. Je preto dôležité zvýšiť povedomia verejnosti o význame  a nenahraditeľnosti opeľovačov, ich ochrane a ochrane biotopov. Na dnešnom stretnutí so Slovenským zväzom včelárov sa na tom zhodli štátni tajomníci MŽP Michal Kiča a Juraj Smatana.

Podľa štátneho tajomníka Juraja Smatanu kľúčové je úzko spolupracovať na implementácii novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. „Len s výraznými zmenami v krajine a v jej lepšom manažovaní a obhospodarovaní budeme schopní pomôcť pri ochrane opeľovačov. Nezabúdajme, že všetky tieto druhy potrebujú zdravé prostredie s dostatočnými a diverzifikovanými zdrojmi potravín a biotopmi pre ich život,“ zdôraznil štátny tajomník Juraj Smatana.

Predstavitelia enviro rezortu sa s včelármi dohodli, že budú presadzovať  zákaz používania chemických postrekov v poľnohospodárstve,  najmä takých škodlivých insekticíd, akým je Sulfoxaflor.

„Ochrana opeľovačov sa musí výraznejšie presadzovať na všetkých úrovniach, podčiarkol predseda Slovenského zväzu včelárov Milan Rusnák. „Sme pripravení štátnym inštitúciám pomáhať, aby sme dosiahli lepší stav slovenských biotopov,“ dodal.

Štátny tajomník Michal Kiča zdôraznil nevyhnutnosť spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde je zastúpená agenda včelárstva a včelárov. „Základom pre ďalšie kroky by mala byť Iniciatíva EÚ pre opeľovačov, ktorá pokrýva tri hlavné priority: 1. Zlepšenie poznatkov o poklese opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch 2. Riešenie príčin poklesu opeľovačov 3. Uľahčenie zdieľania znalostí a prístupu k údajom,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Včely patria k najvýznamnejším opeľovačom a majú v prírode  nezastupiteľné miesto – či už ide o potraviny, zabezpečovanie živín alebo ochranu biodiverzity. Svoju úlohu plnia aj pri zabezpečení udržateľného poľnohospodárstva, zdravého životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva.

Slovenský zväz včelárov združuje 15 500 členov s 254 000 včelstvami po celom území Slovenska.