hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana jedného z najcennejších zdrojov pitnej vody v strednej Európe je realitou

ilustračný obrázok

Vodárenský zdroj Šamorín by mohol zásobovať pitnou vodou 2,5 milióna obyvateľov Slovenska. Verejná vyhláška, ktorú zverejnil Okresný úrad Bratislava na úradnej tabuli, určila nové ochranné pásma vodárenského zdroja. Zvýšená ochrana jedného z najvýznamnejších zdrojov pitnej vody sa stala realitou aj vďaka aktivite ministerstva životného prostredia (MŽP), mnohých odborníkov a občianskych aktivistov. Médiá o tom dnes na pôde parlamentu informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja si Slovensko musí chrániť svoje prírodné bohatstvo, medzi ktoré patria aj podzemné zdroje pitnej vody Žitného ostrova „Ku kvalitnej pitnej vode nemá vo svete prístup približne jedna miliarda ľudí. Na Slovensku máme skutočný poklad – zdroj pitnej vody v Šamoríne, ktorý by stačil zásobovať polovicu obyvateľov Slovenska,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Úsilie o rozšírenie ochranných pásiem existujúceho vodárenského zdroja Šamorín sa začalo ešte v roku 2015. Predmetom sporov boli protichodné záujmy, kde na jednej strane mali developeri a samospráva záujem rozširovať zastavané územie a na druhej strane silnel celospoločenský verejný záujem chrániť jedinečný zdroj kvalitnej pitnej vody. „Dobrou správou je, že vďaka občianskym aktivistom a odborným argumentom sa nám unikátny zdroj pitnej vody podarilo ochrániť pred ekonomickými aktivitami investorov. Tento zápas sme dnes vyhrali,“ podčiarkol minister Budaj.

MŽP poskytovalo konzultácie a usmerňovalo Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci vydania vyhlášky. Aj vďaka tejto podpore úrad zverejnil verejnú vyhlášku, ktorá určila ochranné pásma rozdelené do troch stupňov. V 1. stupni je zakázaná prakticky akákoľvek činnosť, ktorá nesúvisí s prevádzkou vodného zdroja. Územie je oplotené a zabezpečené.

Ochranné pásmo 2. stupňa s rozlohou 7,9 km2 zasahuje podstatnou časťou do katastrálneho územia obce Hamuliakovo. Zakázané je tu vykonávať činnosti, ktoré by mohli znečistiť vodárenský zdroj. V ochrannom pásme 3. stupňa s rozlohou 15,3 km2 sú všeobecné obmedzenia, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.