hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nový rok sa dá osláviť aj bez ohrozenia prírody

ilustračný obrázok

Logá MZP, OPKZP, SAZP a EU 

Používanie zábavnej pyrotechniky je v národných parkoch či iných chránených územiach zo zákona zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na silvestrovské oslavy. Ľudia, ktorí žijú v chránených územiach, sú napriek tomu každý rok svedkami porušovania tohto zákazu. Následkom novoročných osláv môže byť úhyn vyplašených zvierat, ich zranenie, dezorientovaný útek, ale aj znečistenie podzemných vôd ťažkými kovmi.

S blížiacim sa koncom roka eviduje aj Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR zvýšené množstvo podnetov, súvisiacich s používaním zábavnej pyrotechniky. Používanie zábavnej pyrotechniky má hneď niekoľko negatívnych dôsledkov. Traumatizujúce okamihy počas výbuchov silvestrovskej noci prežívajú voľne žijúce živočíchy, vtáky, ale aj iné spoločenské zvieratá žijúce v blízkosti ľudí. Zvieratá v blízkosti vybuchujúcej pyrotechniky sú vystavené riziku popálenia tela, alebo poškodenia očí. Hluk spôsobený ohňostrojmi môže viesť zvierat s citlivým sluchom k poškodeniu sluchu zvierat, a dokonca až k jeho úplnej strate. Hluk pyrotechniky zároveň vyvoláva vo zvieratách nadmerný strach a stres. Zvieratá sa pred hlukom snažia utiecť, pričom si pri úniku často privodia zranenie, alebo vbehnú do cesty vodičom, čo má za následok ich úhyn. Pri úniku sú nezriedka dezorientované a opúšťajú svoje teritóriá.

Pri používaní pyrotechniky je celý ekosystém zanesený drobnými útržkami rôznych zložiek ako kartón, plast či drevotrieska. Niektoré sa menia na prachovú chemickú zmes a dopadajú späť na zem. Do pôdy, do podzemných aj povrchových vôd sa tak dostávajú látky ako oxid siričitý, oxid dusičitý a ťažké kovy. Zvyšuje sa aj riziko vzniku lesných požiarov.
Pri výbuchoch ohňostrojov a inej pyrotechniky sa do ovzdušia uvoľňujú škodlivé častice, napríklad jemné prachové častice, ktoré sú pri vdýchnutí toxické. Prachové častice môžu byť vďaka vetru preto nebezpečné aj pre zvieratá širšom okolí.

Ministerstvo životného prostredia preto vyzýva verejnosť, aby dodržiavala zákaz používania pyrotechniky v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach aj počas Silvestra a osláv príchodu nového roka. Envirorezort odporúča vychutnávať si v prírode hlavne ticho, a keď už sa niekto vo veľkých sídlach rozhodne organizovať podobný druh zábavy, namiesto ohňostrojov je vhodnejšia laserová alebo hudobná šou. Zároveň oceňuje kroky jednotlivých samospráv, ktoré sa rozhodli príchod nového roka neprivítať ohňostrojom a peniaze radšej darovali na podporu útulkov pre zvieratá, respektíve iných charitatívnych projektov.
Podľa zákona je dovolené používať pyrotechniku v kategóriách F2 (rímske sviece, fontány s väčším rozptylom, niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov) a F3 (rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo) len od 31.decembra do 1. januára. Počas iných dní je zábavnú pyrotechniku možné použiť iba s písomným súhlasom obce. V prípade používania pyrotechniky v územiach s tretím a vyšším stupňom ochrany fyzickým osobám hrozí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny pokuta do výšky 3 319 eur a podnikateľom a  právnickým osobám do 9 958 eur. V území s druhým stupňom ochrany je na použitie pyrotechniky potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
Používanie pyrotechniky bolo doteraz na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia hlásené napríklad v CHKO Biele Karpaty, Národnom parku Malá Fatra, či v Národnom parku Nízke Tatry.