hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nórske fondy posúvajú Slovensko k zelenej Európe

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo 9 projektov za 5,6 mil. eur, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a zmierňovaniu dôsledkov klimatickej krízy. Vďaka projektom, financovaných z Nórskych fondov, sa obnoví 21 mokradí v 6-tich krajoch Slovenska a tiež sa zvýši povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ako správca programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma) schválilo v rámci výzvy „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) 6 projektov vo výške 4,8 mil. eur z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu SR. Projekty prispejú v 6-tich krajoch na Slovensku k obnove a posilneniu schopnosti znehodnotených ekosystémov celkovo 21 mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

Konkrétna regionálna distribúcia rozdelenia grantov je nasledovná: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj. Zo šiestich úspešných projektov majú 3 projekty aktívne zapojených významných nórskych partnerov, čo je nepochybne veľkým prínosom pre podporu bilaterálnej spolupráce, vzájomného zdieľania skúsenosti a know-how.

Väčšina zelených aktivít stráca zmysel bez zvyšovania povedomia a dostupnosti relevantných informácií. MŽP preto schválilo v rámci výzvy „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) 3 projekty za vyše 876 tisíc eur z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu SR. Ich cieľom je zvyšovať povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované so zohľadnením princípov informálneho učenia sa.

Projekty sa budú realizovať s nórskymi partnermi a majú ambíciu kombinovať tzv. mäkké a tvrdé opatrenia, čím prispejú k vzdelávaniu prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.