hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nórske fondy pomôžu samosprávam v boji proti klimatickým zmenám

ilustračný obrázok

Dnes nadobúda účinnosť 34 projektových zmlúv. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) podporilo z Nórskych grantov projekty pre akčné samosprávy a zelenšie školy. Aj vďaka zvýšenej alokácii získalo deväť slovenských miest spolu 12 miliónov eur a dvadsaťosem škôl si podelí 1 milión eur.

Zateplenie budov, viac zelene, vodozádržné opatrenia a aj podpora alternatívnych spôsobov prepravy. Vďaka financiám z Nórskych fondov mestá budú môcť zlepšiť kvalitu bývania a znížiť produkciu emisií CO2, či posilniť schopnosť reagovať na klimatické zmeny prostredníctvom plánovania a realizácie konkrétnych opatrení. Základné a stredné školy prispejú k upevňovaniu povedomia žiakov o klimatickej kríze a spôsoboch, ako sa pripraviť na nepriaznivé dôsledky globálneho otepľovania v každodennom živote. Nielen teoretickou výučbou, ale aj praktickou - v priestoroch škôl a školských areáloch.

V minulom roku MŽP SR ako správca programu SK-Klíma (Granty EHP a Nórska 2014 - 2021) schválilo na základe odporúčania výberovej komisie žiadosti na projekt pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 a výzvy pre základné a stredné školy. Vo februári 2021 získali podporu ďalšie tri mestá vďaka navýšeniu alokácie Programu SK-Klíma.

Žiadatelia budú vo svojich projektoch spolupracovať aj so subjektami z prispievateľských krajín (Nórsko a Island), čím prispejú k rozvoju vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a prispievateľskými štátmi.

Ministerstvo životného prostredia verí, že vďaka kvalitne realizovaným projektom sa podarí naplniť hlavný cieľ programu, t.j. zmierňovať zmenu klímy a prispôsobovať sa tejto zmene tak, aby sme všetci žili na čistejšej a zelenšej planéte.