hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP SR pracuje na možnostiach dobudovania vodovodov a kanalizácií v národných parkoch

ilustračný obrázok

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj. Cieľom bolo informovať o nových prístupoch pri vyhlasovaní výziev Environmentálneho fondu a vypočuť si konkrétne ťažkosti, s ktorými sa stretávajú samosprávy pri budovaní tohto typu infraštruktúry.
Zástupcovia ministerstva životného prostredia oboznámili predstaviteľov regiónu Spišská Nová Ves novelu zákona o Environmentálnom fonde, ktorá pomôže menším obciam efektívnejšie získavať financie. Prinesie aj osobitnú kategóriu na podporu obcí, ktorých katastrálne územie zasahuje do národných parkov. Pôjde prevažne o pomoc pri vytváraní ekologickej infraštruktúry, rozvojových dokumentov a štúdii, ale aj príležitostí pre turizmus, environmentálne vzdelávanie či praktickú starostlivosť o chránené územia.
Novelu zákona o Environmentálneho fondu z dielne MŽP pre skvalitnenie života obyvateľov i návštevníkov v národných parkoch prezentoval predstaviteľom regiónu štátny tajomník Michal Kiča spolu so zástupcami Envirofondu na čele s námestníkom riaditeľa Martinom Repom a riaditeľom národného parku Tomášom Dražilom.
Starostovia obcí v NP Slovenský raj alebo jeho ochrannom pásme dlhodobo poukazujú na problém v oblasti zabezpečenia čistoty vôd. Rozsah a kvalita infraštruktúry spracovania odpadových vôd je na mnohých miestach nedostatočná, čo zásadne vplýva na povrchovú a podzemnú vodu v chránených územiach. Keďže ide prevažne o malé obce, pri financovaní kanalizácie a ČOV sú odkázané na výzvy vyhlasované Envirofondom. Zástupcovia fondu avizovali zlepšenie informovanosti a samostatné semináre pre obce v národných parkoch, ktoré majú za úlohu zvýšiť kvalitu podávaných žiadostí.
Ministerstvo má výrazný záujem na zlepšení stavu vôd v oblasti chránených území a otvorenú komunikáciu s obcami priamo v regióne považuje za krok správnym smerom. „Plníme prísľub z posledného rokovania a snažíme sa ukázať samosprávam, že dlhodobo neriešené problémy našich najvzácnejších území nie sú štátu ľahostajné, je ochotný počúvať a hľadať riešenia. Je nutné zabezpečiť environmentálne vyhovujúci spôsob čistenia odpadových vôd a tým zamedziť ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia.“ zdôraznil štátny tajomník Michal Kiča.
Novela zákona o Environmentálnom fonde sa aktuálne nachádza v procese medzirezortného pripomienkového konania.
Národný park Slovenský raj patrí medzi najstaršie národné parky na Slovensku. Je to v poradí druhý národný park, ktorý má na Slovensku ukončený proces zonácie. Chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav, vodopádov a jaskýň.