hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP podporuje klimatické ciele a zachovanie biodiverzity

ilustračný obrázok

Krajiny Vyšehradskej štvorky, Bulharska a Rumunska diskutovali v rámci videokonferencie ministrov pre životné prostredie a klímy o otázkach znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj podpory zachovania rastlinných a živočíšnych druhov – biologickej diverzity. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča.

Zhodli sa na tom, že dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 podporí legislatívny balík, ktorý Európska komisia (EK) nazvala Fit for 55. Splnenie tejto úlohy si vyžiada veľké investície, ako aj zmeny v európskom systéme obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS). Energetické či priemyselné podniky, ale aj letecké spoločnosti pri emisiách nad stanovený limit si prostredníctvom tohto systému musia kupovať emisné povolenky. V súčasnosti sa uvažuje aj o presune do EU ETS sektory cestnej dopravy a budov, vrátane spaľovania palív v domácnostiach a menších teplárňach.

Podľa štátneho tajomníka Michala Kiču Slovensko podporuje dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. „Rovnako tak je pre nás dôležitý legislatívny balík Európskej komisie Fit for 55. Potrebné však bude prijať opatrenia, ktoré zabránia nárastu energetickej chudoby,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Na stretnutí informoval aj o opatreniach, ktoré pomôžu zabrániť na Slovensku strate biodiverzity a ochránia prírodné bohatstvo. Podčiarkol, že pre Slovensko je kľúčová reforma ochrany prírody, ale aj zmena poľnohospodárskej politiky štátu. Slovensko rovnako ako fungujúce národné parky potrebuje aj moderné poľnohospodárstvo, ktoré chráni prírodu a zabezpečí zdravé potraviny. „Nevyhnutné je prestať s používaním zbytočnej agrochémie a nebezpečných pesticídov, vytvárať priestor pre biodiverzitu, medonosné lúky, podporovať extenzívnu pastvu v chránených územiach, častejšie striedanie vhodných plodín a naopak, obmedziť monokultúry,“ uzavrel Kiča.

EK plánuje novú stratégiu biodiverzity pod názvom Stratégia EÚ pre biodiverzitu 2030 predstaviť aj na konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite na jeseň tohto roku v čínskom Kunmingu. Na podujatí sa očakáva aj schválenie globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020. Tieto dokumenty budú tvoriť základ novej biodiverzitnej taktiky a akčného plánu pre Slovensku do roku 2030.