hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP podporilo unikátny projekt za živé miesta odolné voči zmene klímy

ilustračný obrázok

Spolupráca štátneho sektora, samosprávy a mimovládnych organizácií pokračuje v bratislavskej Karlovej Vsi. Do užívania uviedli jedinečný altánok, zachytávajúci dažďovú vodu, ktorou budú polievať zeleň v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka. Altánok sa vybudoval vďaka programu Life, spolufinancovaného Ministerstvom životného prostredia SR.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) kladie dôraz na čo najrýchlejšie riešenia, ktoré minimalizujú negatívne dôsledky zmeny klímy. Dôležité sú aj lokálne na úrovni miest, ako urobila bratislavská mestská časť Karlova Ves, ktorá sa zapojila do komplexného projektu LIFE. Michal Kiča, štátny tajomník MŽP, zdôraznil, že podobné projekty ministerstvo vždy rado podporí.
„Altánok je v porovnaní s ostatnými aktivitami projektu investične a rozsahom malou aktivitou, ale významnou z hľadiska zvyšovania environmentálneho povedomia detí a návštevníkov,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

Cieľom projektu je zvyšovať odolnosť sídlisk voči dopadom klimatickej zmeny. Zároveň znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ produkovanej v podmienkach Karlovej Vsi a podporovať zachovanie biodiverzity na sídliskách v čase klimatickej krízy.

Altánok bude slúžiť ako oddychová zóna a učebňa v prírode na environmentálne vzdelávanie. Zároveň má motivovať školákov k ochrane životného prostredia. Súčasťou altánku sú napájadlá pre vtáky a zasakovacie jazierko. Oddýchnuť si tu budú môcť aj návštevníci areálu. Priestor je inšpiráciou, ako zachytávaním dažďovej vody prispieť k zvyšovaniu odolnosti sídlisk voči klimatickej zmene.
Podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej sídliská miest patria medzi najzraniteľnejšie časti mesta, a to nielen pre zástavbu, ale aj kvôli nízkej kvalite verejných priestorov a nedostatku zelene. „Kroky, ktoré v Karlovej Vsi podnikáme, sú nevyhnutným riešením klimatickej krízy, aby sme dôsledky klimatickej zmeny zmiernili aspoň lokálne,“ ozrejmila starostka Čahojová.

Altánok vybudovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vďaka finančným prostriedkom z programu LIFE, grantu MČ Karlova Ves a dobrovoľníkom a v rámci európskeho projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.

Altánok

Záhrada

Napájadlo pre vtáky

Napájadlo pre vtáky

Spoločná fotografia