hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP ocenené prestížnym titulom v oblasti manažérstva kvality

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj dnes prevzal medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF z rúk predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kataríny Surmíkovej Tatranskej, ktorý je národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAF a má právo udeliť alebo neudeliť spomínaný titul. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) je v súčasnosti jediným slovenským ministerstvom, ktoré má platný medzinárodne uznávaný titul v oblasti manažérstva kvality.


Minister Ján Budaj sa poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí sa počas uplynulých 20 mesiacov popri plnení si svojich pracovných povinností aktívne zapájali do plnenia úloh, spojených s implementáciou modelu CAF, a stali sa doslova ambasádormi manažérstva kvality na svojich pracoviskách. Generálna tajomníčka služobného úradu MŽP, ktorá je zároveň garantom modelu CAF, dodala: „Štát bude pracovať efektívne vtedy, keď sa úrady stanú pružnejšími, ušetria prostriedky z verejného rozpočtu a zároveň budú načúvať hlasu občanov, ale tiež svojich zamestnancov. Získanie titulu pre nás neznamená ukončenie systematickej práce, spojenej s komplexným manažérstvom kvality. Práve naopak, je to dobrý začiatok na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a plnenia nášho poslania tak smerom do vnútra organizácie, ako aj k občanom Slovenska.“

MŽP pokračuje v implementácii modelu CAF prostredníctvom plnenia úloh Akčného plánu zlepšovania. V budúcom roku plánuje podstúpiť opätovné samohodnotenie organizácie, ktoré chce realizovať prostredníctvom skúsených členov CAF tímu. Zachovať pravidelnosť v dvojročných cykloch samohodnotenia a udržanie kultúry trvalého zlepšovania vo všetkých oblastiach činnosti, podporenej uplatňovaním princípov výnimočnosti, je príležitosťou pre budovanie modernej štátnej inštitúcie, ktorou ministerstvo chce byť.

Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework - CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality. Efektívnosť procesu samohodnotenia, procesu zlepšovania a uplatňovania 8 princípov výnimočnosti je potvrdená v organizácii práve udelením medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý doposiaľ získalo na Slovensku 28 organizácií.