hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministri Budaj a Vlčan vyzývajú k zodpovednejšej ochrane pôdy

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan adresovali výzvu popredným predstaviteľom Európskej únie. Dôvodom je zabrániť degradácii a úbytku pôdy a tiež nastaviť jasné pravidlá ochrany pôdy na celoeurópskej úrovni. Vďaka úsiliu slovenských ministrov sú pod výzvou podpísaní aj ďalší 12-ti európski ministri zodpovední za ochranu životného prostredia, lesov a pôdy.V čase klimatickej krízy zohráva pôda dôležitú úlohu – zadržiava vodu v prírodnom prostredí a je najväčšou suchozemskou zásobárňou uhlíka.

Iniciatíva ministrov je adresovaná výkonnému podpredsedovi EK Fransovi Timmermansovi, komisárovi EÚ pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi a komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo Januszovi Wojciechowskemu.

Európska únia (EÚ) má rôznorodú pôdu, a preto je dôležité strategicky a cielene bojovať proti všetkým typom degradácie, či už ide o degradáciu pôdy v dôsledku nízkych zrážok a klesajúcich zásob podzemných vôd, ale tiež vodnú eróziu, zasolenie, masový pohyb, či pokles úrodnosti. Ministri upozorňujú, aby sa pripravovaná Stratégia EÚ pre pôdu do roku 2030 prioritne zamerala nielen na ochranu a hospodárenie pôdy, ale aj na aktívne a udržateľné obhospodarovanie pôdy.

„Obyčajná pôda pod našimi nohami je v skutočnosti naším pokladom. Závisí od nej naša potrava, budúcnosť a je našou povinnosťou chrániť ju, podobne ako prírodné dedičstvo ukryté v národných parkoch,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Ministri sa vo výzve zhodujú, že aktívne zapojenie poľnohospodárov, lesníkov a nových foriem hospodárenia s dažďovou vodou v mestských aj vidieckych oblastiach, zohrávajú kľúčovú úlohu v znižovaní rizík, ktoré súvisia so zosuvmi pôdy, povodňami či suchom.

,,Klimatická kríza nepozná hranice a ohrozuje aj našu pôdu. V južnej Európe už vedia, čo to znamená, keď sa úrodná pôda v dôsledku erózie a globálneho otepľovania premení na púšť. Preto musíme okamžite pristúpiť k účinným opatreniam vedúcim k ochrane a udržateľnému obhospodarovaniu lesnej aj poľnohospodárskej pôdy,“ uviedol iniciátor výzvy minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Európska environmentálna agentúra vo svojej správe o stave a výhľade na rok 2020 uviedla, že chýbajúca legislatíva o pôde prispieva k degradácii pôdy v Európe. Misijná rada pre zdravie pôdy a potraviny odhadla, že náklady na nečinnosť v oblasti degradácie pôdy presahujú 50 mld. eur ročne.

Ministri podpísaní pod výzvou požadujú nový legislatívny návrh na ochranu pôdy, ktorý bude v súlade s ochranou vody, ovzduším, biodiverzitou a tiež so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a Európskou zelenou dohodou.