hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka

ilustračný obrázok

Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského vidieka. Zároveň sú rozhodujúce pre podporu mnohostranných úžitkov pre spoločnosť. V tejto súvislosti Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky, podpísal s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuelom Vlčanom Memorandum o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Ide o dohodu dvoch kľúčových ministerstiev pri presadzovaní záujmov ochrany prírody a pozdvihnutia života ľudí v regiónoch Slovenska.
Obe ministerstvá (Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) podporujú poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody v znení pozmeňujúceho návrhu k tejto legislatíve, ktorá zabezpečí postupný prechod správy pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch na správy národných parkov, v súlade s postupom zonácie v jednotlivých národných parkoch.
Jasné pravidlá pri spravovaní a hospodárení v národných parkoch majú zamedziť nedorozumeniam a konfliktom medzi ochranármi a lesníkmi. Ministri sa v memorande zaviazali zachovať jednotný systém obchodovania s drevom prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRVSR). Vyťažené drevo z národných parkov bude prednostne ponúknuté miestnym spracovateľským kapacitám a miestnym obyvateľom z regiónu. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽPSR) osobitne deklaruje záujem prijať všetkých lesníkov, ktorí sa starajú o les v národných parkoch.
Zdravé a fungujúce národné parky a tiež odolné lesné ekosystémy zohrávajú dôležitú osobitnú úlohu v čase klimatickej krízy. Po parlamentných voľbách 2020 deklarovala nová vláda SR zodpovednejší prístup k ochrane prírody ako predchádzajúce vlády. Kľúčovou zmenou je reforma národných parkov a jednotná správa chránených území pod MŽPSR. Plní sa tak Programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera.

Podpísaný dokument 1. strana

Podpísaný dokument 2. strana

Podpísaný dokument 3. strana