hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia v roku 2020 monitorovalo 23 lokalít zosuvov a svahových deformácií

ilustračný obrázok

V dôsledku klimatických zmien, najmä dlhotrvajúcich a extrémnych zrážok, narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. Vyplýva to z Informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR. Dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), poukazuje na možné prírodné ohrozenia a možnosti predchádzania týmto haváriám. Súčasťou monitoringu geologických faktorov životného prostredia je okrem zosuvov aj sledovanie a zisťovanie údajov o riečnych sedimentoch. Z dokumentu MŽP vyplýva, že dlhodobo sú znečistené slovenské rieky Nitra, Štiavnica, Hron, Hornád a Hnilec.

V poslednom desaťročí sa na Slovensku vyskytlo viac ako 700 zosuvov. V mnohých prípadoch priamo ohrozovali životy a majetok obyvateľov a vyžiadali si vyhlásenie mimoriadnej situácie. Najvýznamnejšiu pohybovú aktivitu zaznamenali geológovia v Handlovej, na Morovnianskom sídlisku v oblasti Jánošíkovej cesty a nad železničným oblúkom v blízkosti Morovnianskeho sídliska. Geológovia využívajú nový informačný systém, ktorého databázu v súčasnosti tvorí viac ako 1500 monitorovacích objektov a viac ako 2,5 mil. nameraných údajov na 61 zosuvných lokalitách.

„Dôsledným monitorovaním nebezpečných lokalít a prijímaním včasných opatrení môžeme v predstihu predchádzať mimoriadnym udalostiam, chrániť majetok, životy a zdravie ľudí,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Z materiálu ďalej vyplýva, že obyvatelia na Slovensku mohli v roku 2020 pozorovať 7 zemetrasení, z ktorých 4 zemetrasenia mali epicentrum na Slovensku. Konkrétne boli zaznamenané zemetrasenia s epicentrami na Záhorí (8. 2. 2020), vo Vihorlatských vrchoch (24. 4. a 30. 4. 2020) a pri Brezne (31. 8. 2020). ďalšie 3 zemetrasenia, ktoré boli makroseizmicky pozorované na Slovensku, mali epicentrum v Chorvátsku (22. 3. 2020, 29. 12. 2020 a 30. 12. 2020).

Z pohľadu kontaminácie sú dlhodobo znečistené toky Nitra (odberové miesta Chalmová, Lužianky, Nitriansky Hrádok), Štiavnica (ústie), Hron (odberové miesta Kalná nad Hronom, Kamenica), Hornád (odberové miesto Krompachy) a Hnilec (odberové miesto prítok do nádrže Ružín).